Conservarea biodiversităţii acvatice a rîului Nistru (porţiunea de mijloc şi de jos)

Denumirea proiectului:
Conservarea biodiversităţii acvatice a rîului Nistru
(porţiunea de mijloc şi de jos)
Genul proiectului:
Ecologie, cercetări
Anul implimentării:
2011
Finanţator :
Fondului Global al Mediului (GEF) prin intermediul UNDP Moldova
Parteneri:
Asociaţia Obştească "Vitality" or. Tiraspol şi "Ecotox" or. Chişinău
Scopul proiectului:
Aprecierea diversităţii ihtiofaunei din acvatoriul rîului Nistru de mijloc şi de jos în limitele Republicii Moldova, analiza derivei larvelor de peşti în perioada de reproducere, investigarea albiei / fundului fluviului şi cartarea porţiunilor care necesită protecţie pentru asigurarea vieţuirii peştilor valoroşi (locurile de reproducere, creştere, iernare şi concentrare temporară). Aprecierea răspândirii la peşti a paraziţilor cu importanţă epizootica / epidemiologică. Elaborarea unor recomandări privind ocrotirea biotopurilor conform “Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglarea pescuitului în fluviul Nistru (anul 2010)”, precum şi elaborarea, tipărirea şi răspîndirea posterului cu toţi peştii cercetaţi în rîul Nistru de mijloc şi de jos cu indicarea denumirei acestora în trei limbi.
Produsul proiectului: