Eficienţa energetică – crearea coaliţiilor locale

Denumirea proiectului:
Eficienţa energetică – crearea coaliţiilor locale
Genul proiectului:
Participare civică, energie alternativă
Anul implimentării:
2015 – 2017
Finanţator :
Proiectul este susţinut financiar de organizaţia WECF International,
coordonatori în Republica Moldova, Asociaţia ″Gutta Club″
Parteneri:
A.O. "Crio-Inform", A.O. "Pro-Schola", A.O. "Caroma-Nord",
A.O. "Alianţa între generaţii" şi A.O. "Colaborare".
Coodonatorul proiectului: Vladimir URSU
Scopul proiectului:
Este un proiect de 2,5 ani ce urmează să fie implementat în Moldova, Ukraina, Gruzia, Armenia de un şir de asociaţii ce au dorinţa de a promova sursele alternative de energie, de a efectua monitorizări ale eficienţei energetice şi a propune soluţii. Pentru început, prerogativa a anului 2015, este monitorizarea de bază a eficienţei energetice, a planurilor naţionale pentru eficienţa energetică, a planului naţional de măsuri în domeniul eficienţei energetice, strategia energetică a ţărilor sus-numite.
 

103 total views, 1 views today