Elaborarea planului local de acţiune privind apa şi sanitaţia în comuna Tohatin

Denumirea proiectului:
Elaborarea unui plan de acţiune local în domeniul apei şi sanitaţiei prin participarea publicului în comuna Tohatin
Genul proiectului:
Participare civică, ecologie
Anul implimentării:
2011
Finanţator :
Mileikontakt International, Regatul Ţărilor de Jos,  proiectul "Consolidarea societăţii civile din Moldova pentru un mediu îmbunătăţit"
Parteneri:
Asociaţia Obştească "WiSDOM" cu sediul în or. Chişinău
Scopul proiectului:
Elaborarea unui plan de acţiuni strategic în domeniul gestionării durabile a resurselor ce va fi adoptat de consiliul comunal Tohatin şi care ar permite soluţionarea pe viitor a unor probleme stringente ce ţin de calitatea apei potabile, sănătatea populaţiei, reducerea gradului de eroziune a solului, îmbunătăţirea aspectului estetic al teritoriului, sensibilizarea populaţiei privind implicarea personală la ameliorarea şi protejarea surselor de aprovizionare cu apă naturală.
Produsul proiectului:
 
 
 

118 total views, 1 views today