Managementul râurilor mici din Moldova conform standardelor Uniunii Europene

  Denumirea proiectului:
Managementul râurilor mici din Republica Moldova conform standardelor Uniunii Europene
Genul proiectului:
Ecologie, cercetări, mediu, apă.
Anul implimentării:
2016-2017
Finanţator:
Ministerul de Mediu al Republicii Federale Germania
Proiect implimentat de:
Asociaţia Internaţională a Păstrătorilor Rîului Nistru "Eco-TIRAS", or. Chişinău, RM
Partener local:
Asociaţia Obştească "Renaşterea Rurală" com. Tohatin, mun. Chişinău, RM
Scopul proiectului:
Crearea comitetului bazinar al rîului Balţata, analiza stării actuale al acestuia, formarea unui mecanism de implicare al administraţiei publice locale în soluţionarea problemelor râului conform legislaţiei în viguoare. Formarea oportunităţilor de  interacţiune dintre administraţia publică locală, asociaţâiile obşteşti, activişti publicii şi agenţii economici privind gestionarea bazinului acvatic al rîului Bălţata.

127 total views, 1 views today