MISIUNEA

Asociaţia obştească "Renaşterea Rurală" din Republica Moldova a fot înfiinţată în anul 2009 luna mai, cu sediul amplasat în satul Tohatin, comuna Tohatin, municipiul Chişinău. Misiunea asociaţiei este să contribuie la dezvoltarea comunitară şi susţinerea fortificării comunităţii civile prin prisma aspectelor economice, sociale, culturale şi ecologice începînd de la nivelul localităţilor rurale, avansând la nivelul raioanelor şi finisînd cu tot teritoriul Republicii Moldova inclusiv şi-n partea stîngă a Nistrului. În baza unor acţiuni durabile, de calitate, sustenabile financiar, uman şi instituţional, astfel contribuind la creşterea nivelului de trai al cetăţenilor şi categoriilor defavorizate ale societăţii. Precum şi promovarea dezvoltării durabile a comunităţii, prin dezvoltarea activismului social şi spiritului de iniţiativă al cetăţenilor din Republica Moldova. Ca scop de bază al asociaţiei obşteşti "Renaşterea Rurală" este promovarea şi implimentarea proiectelor din cadrul surselor de energie alternativă şi eficienţă energetică.

 824 total views,  2 views today