Monitorizarea impactului uman asupra cursului inferior al rîului Nistru

Denumirea proiectului:
Monitorizarea impactului uman asupra cursului inferior al răului Nistru
(porţiunea de jos şi de mijloc)
Genul proiectului:
Ecologie, cercetări
Anul implimentării:
2012 – 2013
Finanţator :
Uniunea Europeană şi co-finanţat şi implimentat prin intermediul PNUD Moldova, programul "Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii"
Parteneri:
Asociaţia Obştească "Vitality" or. Tiraspol,
Academia de Ştiinţe al Republicii Moldova, Institutul de zoologie or. Chişinău
Scopul proiectului:
Aprecierea influenţii factorului uman (antropogen) asupra diversităţii ihtiofaunei din acvatoriul rîului Nistru de mijloc şi de jos în limitele Republicii Moldova.
Produsul proiectului:
Cartea – ghid al păstrătorilor râului  "Peştii Nistru de mijloc şi de jos"