Un popor informat – un mediu mai curat

Denumirea proiectului:
Un popor informat – un mediu mai curat
Genul proiectului:
Participare civică, social, transparenţă
Anul implimentării:
2011 – 2013
Finanţator :
Mileikontakt International, Regatul Ţărilor de Jos, proiectul
"Consolidarea societăţii civile din Moldova pentru un mediu îmbunătăţit"
Parteneri:
Primăria comuna Tohatin
Scopul proiectului:
Lansarea ediţiei periodice „Renaşterea Rurală”, ediţie de mediu, socială, culturală. Ziarul este format din două compartimente unul de nivel local, care prevede mediatizarea evenimentelor ce au loc în comuna Tohatin ca localitate în care este amplasat sediul asociaţiei, astfel aducînd la cunoştinţă populaţiei momentele sociale, culturale, de mediu ce demarează sau urmează a fi în teritoriu prin publicarea informaţiei despre acestea. Astfel ţinînduse să se facă transparentă munca administraţiei publice locale, serviciilor sociale din teritoriu, atrăgînd populaţia în implicarea indirectă a luării de decizii, de a intra în discuţii, de a veni cu propuneri, cu idei, de a le trezi interesul la evenimentele  ce se întîmplă ori urmează a avea loc pe întreg teritoriul comunei Tohatin. Al doilea compartiment este rezervat proiectelor realizate de asociaţia obştească "Renaşterea Rurală" sau a partenerilor săi în alte localităţi de pe teritoriul Republicii Moldova.
Produsul proiectului:
Editarea ziarului periodic "Renaşterea Rurală" pe suport de hîrtie şi-n format electronic,
varianta electronică o vedeţi mai jos.
 
   
                                      trim. IV/2013        trim. II/2013             nr.2/2012                nr.1/2012
 
  
                                                              nr.3/2011                  nr.2/2011                    nr.1/2011

129 total views, 2 views today